Priinia Oy
                                                 Tietoisuutta ja luovuutta elämään

Etusivu

Priinia Oy

Coaching

Jyotish eli Vedinen astrologia

Maalauskurssit

Linkit

Yhteystiedot

Mitä on coaching?

Personal coaching 

 

 

 

Mitä on Coaching ?

Coaching on prosessi, jossa koutsi auttaa koutsattavaa ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita.
Coachingin avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvempää kehitystä. Coachingista saa välineitä kasvaa omissa rooleissa ja intoa oman tavoitteen saavuttamiseen. 

Coachingissa tähdätään valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen, parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja. Coach eli valmentaja auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu).

Coachauksessa käytämme työkaluina mm. NLP:tä (Neuro Linguistic Programming), Lucas Derksin kehittämää Social Panorama-menetelmää, sekä avaavia kysymyksiä ja läsnäolevaa kuuntelemista

 

Sana "Coach" tulee keskiajan englannin sanasta "coche", joka tarkoittaa kulkuvälinettä: vankkureita tai vaunua

 

Coach auttaa saavuttamaan tavoitteesi

 

Coaching auttaa sinua kasvamaan siksi ihmiseksi, joka sisimmältäsi olet ja olemaan parhaimmillasi